jump to navigation

Özür dilemeyen sürpriz isim! 23 Aralık 2008

Posted by Aybars in Ermeni.
trackback

Özür dilemeyen sürpriz isim!

23 Aralık 2008 Salı 01:42

Özür diliyorum kampanyasına destek vermeyen Ermeni asıllı bir Türk… Bakın o isim kim? Ve kampanyayı niye desteklemiyor? Ermeni asıllı Türk besteci Garo Mafyan “Ermenilerden Özür Diliyorum” kampanyasına imza koymadı. NE ÖZÜRÜ Saba Tümer’le Bu Gece programına katılan Mafyan “‘Özür Diliyorum’ kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sorulduğunda “ne özrü?” diye cevap verdi. Tümer’in “Ermeniler’den özür diliyorum” kampanyası” diye hatırlatması üzerine şunları söyledi:

BEN BUNA TARAF OLAMAM

 “Ben senin adına kimseden özür dileyemem. Bu konu tarihçilin ve hukukçuların işi. Ben buna taraf olamam. Taraf olmam için o konu hakkında çok iyi bilgi sahibi olmam lazım. O dönemde yaşamam lazım. O dönemin şartlarını çok iyi bilmem lazım. Yani bu benim işim değil, tarihçilerin ve hukukçuların işi…” dedi.

BEN BU BAYRAĞIN ALTINDA YAŞIYORUM

Bir müslümanla evli olan Garo Mafyan daha önce verdiği röportajlarda kendisinin Ermeni asıllı Türk olarak nitelendirilmesinden rahatsız olduğunu dile getirmiş ve “Çünkü ben bu bayrağın altında yaşıyorum. Asıllı yada asılsız kelimelerini anlamıyorum. Tamam ben Ermeniyim ama bunu her fırsatta belirtmek bana saçma geliyor.” demişti… “Türkiye’de Ermeni olma” durumunu ise hiçbir zaman dışlanmadım diye tanımlamıştı…

Reklamlar

Yorumlar»

1. Aybars - 31 Aralık 2008

OSMANLI DEVLETİNDE GÖREVLİ BAZI ERMENİLER

http://groups. google.com/ group/cihan- turk-olsun/ web/ ermeni-sorunu- -15–osmanli- devletinde-grevli- bazi- ermeniler?hl= tr

Nazırlar (Bakanlar)
Ayan Azaları (Senatörler)
Milletvekilleri
PTT Bakanlığı’nda
Maliye Bakanlığı’nda
Milli Eğitim Bakanlığı’nda
Adalet Bakanlığı’nda
Dışişleri Bakanlığı’nda
İçişleri Bakanlığı’nda
Bayındırlık Bakanlığı’nda
Orman ve Ziraat Hizmetlerinde Çalışanlar
************

NAZIRLAR (BAKANLAR)

Agop KAZAZYAN Maliye Bakanı

Mareşal Garabet Artin DAVUT Paşa P.T.T Bakanı

Andon Tıngır YAVER Paşa P.T.T Bakanı

Oskan MARDİKYAN P.T.T Bakanı

Berdos HALLACYAN Bayındırlık Bakanı

Mareşal Garebet Artin DAVUT Paşa Bayındırlık Bakanı

Avukat Krikor SİNAPYAN B ayındırlık Bakanı

Krikor AGATON Bayındırlık Bakanı

Gabriel NORADUNKYAN Bayındırlık Bakanı

Gabriel NORADUNKYAN Dışişleri Bakanı

Bunlardan başka Hazineyi Hassa Nazırı denilen ve münhasıran hükümdarın şahsi itimadi olan kişilere verilen makamlarda da aşağıdaki Ermeni büyükleri hizmet etmişlerdi;

Agop KAZAZYAN Paşa

Mikael PORTAKALYAN Paşa

Sakız OHANNES Paşa

AYAN AZALARI ( SENATÖRLER)

Mareşal Ohannes KUYUMCUYAN Paşa

Abraham ERAMYAN Paşa

Manuk AZARYAN

Gabriel NORADUNKYAN

HAZİNEYİ HASSA BAKANLARI

Agop KAZAZYAN Paşa Nazır (Bakan)

Mikael PORTAKALYAN Nazır (Bakan)

Ohannes SAKIZ Paşa Nazır (Bakan)

HAZİNEYİ HASSA MÜDÜR VE MEMURLARI

Artin Zeki

Agop CİNCİYAN

Aram HURDACI

Mıgırdıç HEKİMYAN

GARABET

TOMAS

Hımayak SEFERYAN

Aram ADİL

Kevork TORKOMYAN

Melkon MİLOYAN

Behram YAKUPYAN

Sahak YEREMYAN

Levon PAPAZYAN

Kevork KORAN

Dikran ÇÜBERYAN

Kevork ÇÜVERYAN

Hovsep TAKVORYAN

Krikor TAKVORYAN

MİLLETVEKİLLERİ

1876 Birinci Meşrutiyet Meclisinde

Ohannes ALLAHVERDİ Meclisi Mebusan Meclis Vekili

Sebuh MAKSUDYAN İstanbul Milletvekili

Rupen YAZICIYAN Edirne Milletvekili

Sahak YAVRUMYAN Bursa Milletvekili

Hamazasb BALLARYAN Erzurum Milletvekili

Manuk KARCIYAN Halep Milletvekili

Mikael ALTINTOP Ankara Milletvekili

Agop ŞAHİNYAN Sivas Milletvekili

Taniyel KARACİYAN Erzurum Milletvekili

1908 İkinci Meşrutiyet Meclisinde

Krikor ZOHRAP İstanbul Milletvekili

Bedros HALLACYAN İstanbul Miletvekili

Agop BABİKYAN Tekirdağ Milletvekili

Agop BOYACIYAN Tekirdağ Milletvekili

Artin BOŞGEZENYAN Halep Milletvekili

Dr. Nazaret DAGAVARYAN Sivas Milletvekili

İstepan İSPARTALIYAN İzmir Milletvekili

Hamparsum BOYACIYAN Kozan Milletvekili

Kegam DERGARABEDYAN Muş Milletvekili

Karakin PASTIRMACIYAN Erzurum Milletvekili

Vahan PAPAZYAN Van Milletvekili

1914 Meclisinde

İstepan ÇIRACIYAN Ergani Milletvekili
(Başkanlık divanı katibi)

Onnik İHSAN İzmir Milletvekili

Bedros HALLAÇYAN İstanbul Milletvekili

Krikor ZÖHRAP İstanbul Milletvekili

Agop HIRLAKYAN Maraş Milletvekili

Kegam DERGARABEDYAN Muş Milletvekili

Artin BOŞGEZENYAN Halep Milletvekili

Dikran BARSAMYAN Sivas Milletvekili

Matyos NALBATYAN Kozan Milletvekili

Karabet TOMAYAN Kayseri Milletvekili

Sasun Bağdat Milletvekili

Varteks SERENGÜLYAN Erzurum Milletvekili

PTT BAKANLIĞI’NDA GÖREVLİ ERMENİLER

Önemli Memurlar

Mareşal Garabet Artin DAVUT Paşa Nazır

Andon Tıngır YAVER Paşa Nazır

Osgan MARDİKYAN Nazır

Krikor AGATON PTT Umum Müdürü

Kevork Sabit FİNCANCİYAN PTT Müfettişi

Bazı Memurlar

Jorj SERPOS

Mişel MISIRLI

ERAMYAN

İSTEPAN

HAMPARSUM

ARSEN

PARLADİ

GARAABET

FRAN

Piyer HASSUN

Avedis ŞALÇIYAN

Mikael ANKARALIYAN

Paskal KAZANCIYAN

Andon KÖSEYAN

Dikran ARAKELYAN

Ohannes ABRAHAMYAN

Melkon YÜZBAŞIYAN

Mıgırdıç ACEMYAN

Karekin ÇERKEZYAN

MALİYE BAKANLIĞI’NDA GÖREVLİ ERMENİLER

Önemli Memurlar

Agop Kazazyan PAŞA Nazır

Bazı Memurlar

Sakız OHANNES

Çamıç OHANNES

Ohannes ALLAHVERDİ
(1877’de Meb’us ve Meclis Başkan Vekili)

Sakız ARMENAK

Yeremyan ÇELEBİ

Osep BEHLEMYAN

Artin DÜZ

Serkis DÜZ

Ohannes DÜZ

Mikael DÜZ

Bogos DÜZ

Agop DÜZ

Krikor DÜZ

Garabet DÜZ

Mihran DÜZ

İstepan ŞAŞYAN

İstepan ARAPYAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA GÖREVLİ ERMENİLER

Bazı Memurlar ve Öğretmenler

Mihran DÜZ (Müsteşar)

Tomas TERZİYAN

Nişan GUGASYAN

Tavit ÇIRACIYAN

Sebuh TABİBYAN

SARYAN

Artin OHANNESYAN

Hovsep YUSUFYAN

Agop BOYACIYAN

Yervant

OSKAN

Mikael AŞCIYAN

Krikor OSKİYAN

Rahip Kleman SİBİLYAN

Prof. Krikor KÖMÜRCİYAN

Artin SARAFYAN

Hamazasb HAKİ

ADALET BAKANLIĞI’NDA GÖREVLİ ERMENİLER

Danıştay Üyeleri

Andon Tıngır YAVER Paşa Danıştay Üyesi

Abraham YEREMYAN Paşa Danıştay Üyesi

Mihran DÜZ Danıştay Üyesi

Bedros KUYUMCUYAN Danıştay Üyesi

Bazı Memurlar

VAHAM (Müsteşar)

Serkis KARAKOÇ

Artin Şinasi PEKMEZOĞLU

GARABET

GASBAR

Diran PARGAMYAN

Bogos ŞAŞYAN

Dikran YUSUFYAN

Takvar HAMAMCIYAN

Kapriel KAPRİYELİYAN

Ohannes TOROSYAN

Viçen HOKOSYAN

İstepan KARAYAN

Markar UNCUYAN

Tateos REFKİ

Diran AŞNANYAN

Kapriel NEŞTERCİYAN

Artin MOSDİÇYAN

Ovakim REİSYAN

Kevork FİKRİ

HAYRABET

Bazı Danıştay Müdür ve Memurları

Ohannes TINGIR

Bogos MISIRLIYAN

Krikor ODYAN

Serkis DÜZ

Artin DADYAN

Sahak ABRO

Zareh DİLBER

Ohannes NURYAN

İlyas ÇAYAN

Duran DADYAN

Andon KÖSEYAN

Bedros Zeki GARABETYAN

Krikor HIDIRYAN

Hırant ASADUR

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA GÖREVLİ ERMENİLER

Merkez Teşkilatında Hizmet Edenler

Gabriyel NORADUKYAN Bakan

Ohannes SAKIZ Paşa Müsteşar

Artin DADYAN Paşa Müsteşar

Harutyun DADYAN Paşa Müsteşar

Manuk AZERYAN Müsteşar

Diğer Memurlar

Agop GIRCIKYAN

Krikor AGATON

Kevork STİMARAÇYAN

Sahak ABRO

Krikor MARGOSYAN

Sabuh LAZMİNAS

Krikor ODYAN

SERKİS

HURYAN

PARNASYAN

İstepan ARZUMYAN

Minas MİNASYAN

Bogos AŞVAN

Yakup YAKUPYAN

Ohannes SÜRENYAN

SIRABYAN

Ovakin K. REİSYAN

Edvar MISIRLI

Maksut SEFERYAN

Hrant NORADUNKYAN

MİKAEL, GULLABYAN

Osep SERPOS

İlyas ÇAYAN

DAVUT

Nişan SEFERYAN

Humayak SEFERYAN

Haçik PAPAZYAN

Mihridat BABAYAN

Levon SÜRENYAN

Simon PAPAZYAN

Rupen KARAKAŞ

KRİKOR

Dikron DEMİRCİYAN

Antreas HASUN

ÇIRACIYAN

Hrant ABRO

CİVANYAN

BOGOS

KERESTECİYAN

Manas Ailesinden:
Rupen, Sebuh, Zenop, Pol, Piyer, Gaspar, Puzant, Aleksandr, Jozef MANAS

Dış Teşkilatında Elçi, Konsolos ve Elçilik Mensubu Olarak Hizmet Edenler
Garabet Artin DAVUT Paşa Berlin ve Viyana Büyükelçisi

Dikran ALEKSANYAN Brüksel Büyükelçisi

Yetvart ZOHRAB Londra Büyükelçisi

Hovsep MİSAKYAN Lahey Büyükelçisi

Mareşal Ohannes KUYUMCUYAN Paşa Roma Maslahatgüzarı

Dikran TINGIR Berlin Elçiliği Müşaviri

Mihran KAVAFYAN Berlin Elçiliği Müşaviri

Bazı Konsoloslar

Hrant DÜZ

Ohannes MAGAKYAN

Mihran KAVAFYAN

Hovsep AZARYAN

Serkis BALYAN

Dikran HÜNKARBEĞENDİYAN

Miyas YERAM

Mıgırdıç EREMYAN

Ohannes NAFİLYAN

Hrant NORADUNKYAN

ARSEN

AVYAN

Manuk AZARYAN

Puzant MANAS

Rupen MANAS

Bazı Elçilik Sekreterleri

Ohannes ABRAHAMYAM

Harudyun MARKARYAN

Levon YERAMYAN

Dikran DADYAN

Avedik SAHUMYAN

Zenop MANAS

Gaspar MANAS

Pol MANAS

Sebuh MANAS

Pier MANAS

Alexandre MANAS

Diran ALİKSANYAN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA GÖREVLİ ERMENİLER

Bazı Önemli Memurlar

Mareşal Garabet Artin DAVUT Paşa

VARTAN Paşa

Krikor ŞABANYAN

Osep AMİRA

Haçadur DERNERSESYAN

Nişan KAZAZYAN

Mikael MAMİKONYAN

Bedros KAPAMACIYAN

Karakin DEVECİYAN

Servet PARACIYAN

Sisak FERİT

Minas GAMSAR

Levon SÜRENYAN

Yervan YUSUFYAN

Bogos PARNASYAN

Harutyun HANDANYAN

Bazı Vali Muavinleri

Ohannes FERİT

Ohannes ASASYAN

L.AYCİYAN

Antranik BİLLURYAN

Bazı Mutasarrıf Muavinleri

Nazaret

Gazaros SAYEBAĞLIYAN

HAGOP

Mihran BOYACIYAN

Harundyun APARTYAN

Levon

Minas ÇUKASIZYAN

Nazaret ARMENAK

Fikri ASLANYAN

MANUEL

Garabet İSRAELYAN

BEDROS

NİŞAN

PASKAL

Sarim ÇUKASIZYAN

Dikran KİRİŞÇİYAN

Hagop FERİT

Garabet TOROSYAN

Hagop YAVER

Krikor PAPAZYAN

Nişan AGAH

Armenak BOYACIYAN

KRİKOR

Dikran KEVORK

Avedis SİSLİYAN

Minas HEKİMYAN

Garebet TEKVORYAN

Artin ZEKİ

Asadur KUŞADALIYAN

Andon GÖÇEYAN

Simpat DERNERSESYAN

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI’NDA GÖREVLİ ERMENİLER

Bakanlar
Mareşal Garabet Artin DAVUT Paşa Nazır (Bakan)

Bedros HALLAÇYAN Nazır (Bakan)

Avukat Krikor SİNAPYAN Nazır (Bakan)

Krikor AGATON Nazır (Bakan)

Gabriel NORADUNKYAN Nazır (Bakan)

Bazı Memurlar

Krikor ODYAN

Mıgırdıç SİNAPYAN

Ohannes KARDAVYAN

Bedros HORASANYAN

Kevork PAKARAD

Bogos HANLIYAN

Melkon NAZİKYAN

Karakin GAZAROSYAN

Edvard Yervant SAMUELYAN

ORMAN ve ZİRAAT HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ERMENİLER

Bazı Memurlar

Krikor HEKİMYAN

Eram

Onnik İHSAN

Haygaz BEGYAN

Mıgırdıç HEKİMYAN

Kevork TORKOMYAN

Nişan KALFAYAN

Bedros KUYUMCUYAN

KAYNAK:
(1) Koçaş,Sadi; Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, Altınok Matbbası, Ankara 1967.
(2) Demir, naşide Kerem, Türkiye’de Ermeni Meselesi, Şafak Matbbası, Ankara 1976
(3) T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
– Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915 – 1920)
– Arşiv Belgelerine göre Kafkaslar’da ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi 1,2,3,4 Cilt
– Ermeni Olayları Tarihi 1,2 Cilt

2. aybars - 13 Ocak 2009

From: Nail Temel [mailto:nailtemel@yahoo.de]
Sent: Thursday, January 08, 2009 5:55 AM
To: Hakan Akçaoðlu
Subject: Garo Mafyan dan mektup

Tanıdığım ve tanımadığım herkese “İyi Akşamlar” dilerim, sebebi ise gece saat 23.39 ve ben bu e-mailleri şimdi gördüm. Adana’dan 13.45 uçağı ile İstanbul’a döndüm, şu saatte e-maillerime baktım.

Öncelikle huzurunuzda bir kişiye, teşekkür değil, olması sebebiyle “Onur” duyduğumu (ağabeyim Levent Denizci) söylemek istiyorum… …
Ağabey, muhteşem bir insan olduğun kadar, doğru, dürüst ve tarafsız amma “adam gibi adam” bir insan, insansın sen….
Niye bunları yazıyorum biliyormusunuz? Adım Garo MAFYAN (bildiğiniz kişi) ağabeyim de Levent DENİZCİ, bir de yeğenimiz
var Rahmi GÜVEN ağabeyim yani Halamın oğlu…..(haydi bakalım Naciye halamız da kim?)

Şimdi lütfen, hepinize biraz düşünme fırsatı vermek istiyorum..
kim kimdir?

Ağabeyim yazmış, Zepür, Nerses, Levon, Agop..ve diğerleri ve tarihi, işte burada bazı küçük itirazlarım olacak, nasıl mı?
lütfen hemen yanlış yorumlamayın, ağabeyime asla itiraz değil,onun yaptığı kurguya asla itiraz değil, yapılmış ve yapılacak yanlış kurgulara itirazım olacak……

Saba TÜMER ‘in proğramında bana “ÖZÜR Diliyoruz” hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduğunda, ben de “Pardon kimden özür
dilemem lazım ? ” dedim..ve gerisini söyledim tabii doğru bir şekilde… bilmeniz gerekebilir diye yazıyorum ben, halen bu
ülkedeki yaşayan en büyük orkestra olan (İstanbul Gelişim Orkestrası) nın bir üyesiyim, ve hala da çalıyoruz…

MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) nin “Başkanıyım”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ nin de
“Müzik Yönetmeniyim” yani bu Ermeni nerelerdeymiş de haberimiz yokmuş demeyin ve üstelik de her dakika
televizyonlardayı m ve basındayım….

Şimdi de biraz reklamlara girelim, bir çok Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda bu ülkeyi Besteci, Aranjör, Orkestra şefi ve Jüri
olarak temsil ettim, yani Türk Bayrağı altında… Adama sormazlar mı? “kardeşim kim bu adam (Garo MAFYAN) bir Ermeni beni nasıl
temsil eder diye ????? ne var ki ettim….. (Özür Dilerim)

Sevgili tanıdığım ve tanımadığım kişiler,

Bu ülke öyle büyük bir ülke ki. Önce bu ülkede aramızda olmayan muhteşem büyüklerimiz var, sonra sevdiklerimiz var, sonra
ailelerimiz var ve sonunda da tüm güzel insanlar Ülkesi var. Yani anlayacağınız bu Ülkede “SEVGİ” var ve canım ağabeyimin son
cümlesi, “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” var….gerisini lütfen düşünmeyin, birkaç zavallının kurguladığı sadece “zavallı”
senaryolar var, bunları saf dışı bırakmak da her vatandaşın görevidir diye düşünüyorum….

Kıymetli dakikalarınızı aldım, sabrettiniz okudunuz, hepinize saygılarımı sunarım…
Garo, Levent, Zepür, Nerses, Levon, Rahmi, Naciye, Agop veya xxxxxx…bu insanlar, bu sevgi, anlayış, hoşgörü ülkesi
ailesinin birer fertleri, değil mi?

Bir küçük not, Bulgaristan’ da Altın Orfe yarışmasında tanıdığım canım Bora, Asala tarafından katledildiğinde, acaba
bu özür dileyenler kimlerden özür dilediler? çok merak ediyorum… galiba İdi Amin’dendi!! !!!! haydi……. ……… ….ben
geceler gecesi ağlarken, ailesi perişan iken, kim bir küçük gözyaşı döktü, kim?

“GERÇEKLER ACIDIR ANCAK GERÇEKTİR” lütfen bunu unutmayalım, biz birlikte yaşama kültürünün sonsuz hoşgörüsüyle bu topraklarda varız ve var olacağız, sevgiyle…. birlikte. .. onurla… ve bu “BAYRAK” altında.

Saygılarımla Garo Mafyan (Türk Sanatçısı)

osman erdal - 13 Şubat 2011

yorum harika gözlerinden öperim stockholmden osman erdal.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: